3D BAG Project

De BAG3D is een dataset aangeboden dat gegenereerd en onderhouden wordt door de TUdelft. In deze dataset kan men de geometrie van de gebouwen van Nederland vinden op volumestudie niveau. Deze dataset is, simpel gezegd, gegenereerd op basis van de puntdata afkomstig van het AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland), waarbij doormiddel van het extrapoleren van de puntdata, de geometrie gegenereerd wordt. Vanuit het Digital Discovery Lab is gekeken naar manieren waarop de data beschikbaar gesteld kan worden als ‘native’ geometrie in Revit. Hierbij is gekeken naar zowel de bruikbaarheid van het CityJson-formaat als het OBJ-formaat. Doormiddel van het visueel script-programma Dynamo zijn beide bestandformaten met elkaar vergeleken met als doel de dataset zo optimaal als mogelijk te utiliseren in Revit. Het uitgangspunt voor dit onderzoek was dan ook om de geometrie zoveel als mogelijk in lod2.2 beschikbaar te krijgen waarbij de metadata als parameters aan de verschillende objecten kan worden toegevoegd. De uitdagingen die wij hierbij zijn tegengekomen worden verder op deze pagina uiteengezet.

nl_NLNL