AI als ontwerphulpmiddel in het onderwijs

Dit project richt zich op het verkennen van de mogelijke toepassingen van AI in de Bouwkunde opleiding. In een snel veranderende wereld waar dagelijks grote innovatieve stappen worden gezet, is het van essentieel belang om niet achter te blijven. Met de introductie van ChatGPT kwam de voortgang op het gebied van AI in een stroomversnelling. Daarom heeft het dd-lab besloten een project uit te werken waarin onderzocht wordt welke potentie AI heeft binnen de Bouwkunde opleiding. Het brede scala aan toepassingen van AI heeft geleid tot de uitwerking van verschillende aspecten in dit project, waaronder het ontwerpen van een logo, het analyseren van opdrachten, het creëren van documentopmaak en het renderen van 2D-beelden met behulp van een afbeelding-naar-afbeeldingmodel. Voor dit project word gebruik gemaakt van verschillende AI-modellen, zoals ChatGPT, Midjourney, StableDiffusion, Adobe Firefly en PromeAI. Om het gebruik van AI zo toegankelijk mogelijk te maken, is er zo veel mogelijk gekozen voor gratis modellen. Daarnaast zijn vanuit het dd-lab handleidingen en instructievideo’s ontwikkeld, zodat het implementeren van AI eenvoudig kan worden uitgevoerd. Een van de tools die binnen dit project wordt gebruikt, zal worden ingezet bij het eerste project van het eerste jaar van de Bouwkunde opleiding aan Inholland Alkmaar en Haarlem, wellicht is dit slechts het begin.

nl_NLNL