Seriematige Woningbouw

‘Generatief Ontwerpen’ is een werkwijze waarbij een computer, doormiddel van vooropgezette algoritmes, ontwerpen genereert en rangschikt zodat een ontwerper deze uitkomsten kan evalueren om zo de ontwerpruimte te verkennen van een bepaald project gebied. Om een Generatief Ontwerpproces uit te kunnen voeren, dient men zorg te dragen dat er verschillende typen algoritmes vormgegeven worden. Hierbij is het de taak aan de ontwerper om een Generator-algoritme op te stellen die datgeen kan genereren wat nodig is om de ontwerpruimte te kunnen verkennen. Ook dient de ontwerper de algoritmes op te stellen die dat wat gegenereerd wordt kunnen toetsen en meten (Evaluator-algoritmes).

nl_NLNL