Projects

Generative design

AI als ontwerphulpmiddel in het onderwijs

Dit project richt zich op het verkennen van de mogelijke toepassingen van AI in de Bouwkunde opleiding. In een snel veranderende wereld waar dagelijks grote innovatieve stappen worden gezet, is het van essentieel belang om niet achter te blijven. Met de introductie van ChatGPT kwam de voortgang op het gebied van AI in een stroomversnelling. Daarom heeft het dd-lab besloten een project uit te werken waarin onderzocht wordt welke potentie AI heeft binnen de Bouwkunde opleiding.

Het brede scala aan toepassingen van AI heeft geleid tot de uitwerking van verschillende aspecten in dit project, waaronder het ontwerpen van een logo, het analyseren van opdrachten, het creëren van documentopmaak en het renderen van 2D-beelden met behulp van een afbeelding-naar-afbeeldingmodel.

Voor dit project word gebruik gemaakt van verschillende AI-modellen, zoals ChatGPT, Midjourney, StableDiffusion, Adobe Firefly en PromeAI. Om het gebruik van AI zo toegankelijk mogelijk te maken, is er zo veel mogelijk gekozen voor gratis modellen. Daarnaast zijn vanuit het dd-lab handleidingen en instructievideo’s ontwikkeld, zodat het implementeren van AI eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Een van de tools die binnen dit project wordt gebruikt, zal worden ingezet bij het eerste project van het eerste jaar van de Bouwkunde opleiding aan Inholland Alkmaar en Haarlem, wellicht is dit slechts het begin. 

BIM/GIS

Automatiseren daglichtberekening conform NEN 17037

Wij zijn trots om een nieuw onderzoek aan onze projecten te introduceren: een script met een automatische daglichtfactorberekening in de software Revit, gemaakt met Grasshopper.

De overstap van NEN 2057 naar NEN 17073 moderniseert de Nederlandse bouwsector, met een herziene focus op daglichttoetreding in gebouwen. Deze nieuwe norm maakt gebruik van geavanceerde berekeningen en software om betere besluitvorming en optimalisatie van daglichttoetreding mogelijk te maken. Het bevordert gezondere leefomgevingen en stimuleert het gebruik van innovatieve digitale  technologieën. Deze norm benadrukt de continue evolutie van de bouwsector, waarin duurzaamheid en digitale technologieën een centrale rol spelen.

Het script, ontwikkeld met Grasshopper, biedt een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier om de nieuwe NEN norm over daglicht toe te passen. Met het script kunnen ontwerpers en bouwers snel verschillende scenario’s voor daglichtanalyse genereren en evalueren, wat tijd en kosten bespaart. Het script biedt ook de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende ontwerpopties om het gebouw te optimaliseren.

We zijn ervan overtuigd dat dit script een waardevolle tool zal zijn voor professionals in de bouwsector die streven naar duurzame, energie-efficiënte en gezonde gebouwen. Het zorgt ook voor een drempelloze overgang naar de implementatie van de nieuwe norm.

BIM/GIS

3D Bag project

The BAG3D is a dataset offered that is generated and maintained by the TUdelft. In this dataset one can find the geometry of the buildings of the Netherlands at volume study level. This dataset is, simply put, generated on the basis of the point data from the AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland), where by extrapolating the point data, the geometry is generated. The Digital Discovery Lab looked at ways in which the data can be made available as ‘native’ geometry in Revit. This looked at both the usability of the CityJson format and the OBJ format. With the help of the visual script program Dynamo, both file formats were compared with each other with the aim of using the dataset as optimally as possible in Revit. The starting point for this research was therefore to make the geometry available as much as possible in lod2.2 where the metadata can be added as parameters to the various objects. The challenges we have encountered are explained further on this page.

Data collection

DATA to Desk

For this project, an exploration has been made into possibilities where open datasets can be used to create an existing ereas in the Revit software. We looked at what steps could be taken and could be automated in order to be able to use and edit the geometry as ‘native’ elements. The existing situation can then be used for further analysis and evaluation of a specific project area by making the geometry’ native'. The tutorials on this webpage will take you through the set up process that was set up as a result of this exploration.

Generative Design

Serial housing construction

'Generative design' is a method in which a computer, by means of preconceived algorithms, generates and arranges designs. So a designer can evaluate these outcomes in order to explore the design space of a certain project area. In order to carry out a Generative Design Process, care must be taken to design different types of algorithms. The task is for the designer to create a Generator algorithm that can generate what is needed to explore the design space. The designer must also develop the algorithms that can test and measure what is generated (Evaluator algorithms).

VR solutions, Digital Twin

Inholland formula

The aim of this project was to develop and record an efficient method to achieve a Digital Twin, of both existing and newly designed urban area and infrastructure in which a virtual driving simulation can be done. The assignment has resulted in a useful documented method for students, teachers and interested companies how to come up with a digital driving simulation that can be used for various design validations.

 

Reality capture en 3d printing

repair facade parts

This project investigates how new digital design and manufacturing techniques can be used to contribute to restoration and renovation projects. The project intails an incomplete historic Amsterdam façade for which research is being conducted into how the pieces can be both reproduced and reconstructed. It then looks at the extent to which new manufacturing techniques, such as 3d printing, can be used to produce or restore the physical pieces.

VR, AR en MR solutions

virtual reality

DD lab is working on various implementations for the use of VR in the built environment. On the one hand, it looks at how a simple geometric model can be brought to VR from a design application. On the other hand, it looks at how VR can be used in various forms of reality capture using laser scanning or photogrammetry. 

seriousgaming

gamification of statically defined structures

The DD-lab as working on a project regarding Gamification. For this project, it was decided to look at the possibilities of a simple statically determined construction in a game environment. In this way new students can practice and learn how statically determined structures work and what is needed to make statically determined structures stable.

en_GBEN