OVer Ons

ONZE MISSIE

Wij geloven dat vergaande digitalisering van de bouwsector een onmisbare schakel is om de kwaliteit van onze gebouwde omgeving sterk te kunnen verbeteren.  
Digitalisering niet als doel op zich maar om het proces van ontwerpen, engineeren, realiseren en beheren van onze gebouwde omgeving te ondersteunen en slimmer en effectiever te maken en daarmee meerwaarde creëren voor alle betrokkenen. Deze digitaliseringsslag is niet alleen belangrijk voor de sector maar vraagt ook om nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden voor de ingenieur van de toekomstHet delen van kennis is hierbij key. 

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zowel binnen als buiten de bouwsector gaan ontzettend snel. Het lab is opgericht als voorloper op digitale technologieën binnen de sector. Hierdoor kan ingespeeld worden op de behoeften en vragen vanuit de markt en wordt continu aandacht besteed aan het actueel houden van de curricula op het gebied van digitalisering van de BBE-opleidingen. (Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwmanagement & Vastgoed)

ONZE WERKWIJZE

Binnen het lab wordt samen met studenten, docenten en bedrijven uit de sector gekeken naar en gewerkt aan relevante technologische digitaliseringsvraagstukken die passen binnen de focusgebieden van het lab. De ontwikkelde kennis wordt zoveel mogelijk openbaar beschikbaar gesteld. Hiermee beoogt het lab een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het verder helpen digitaliseren van de sector. Verder wordt op basis van het werken aan deze technologische vraagstukken continu bepaald welke kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering relevant zijn om op te nemen in de curricula van de BBE-opleidingen om zo te blijven opleiden tot de ingenieur van de toekomst.  

WAT DOEN WIJ

De hoofddoelen van het lab

 • Samen met en voor bedrijven werken aan praktisch en of innovatieve onderzoeksopgaven vallend onder de ‘focusgebieden’ van het LAB. 
 • Versnelde kennisontwikkeling en integratie van Digitalisering binnen het BBE cluster (Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwmanagement & Vastgoed) om aan te sluiten bij het beroepenveld en ontwikkelingen in de sector. 
 • Bijdrage leveren aan de verdere digitalisering van de bouwsector 

Focusgebieden

 • ParametricDesign
 • GenerativeDesign
 • Serious gaming
 • Digital Twins
 • VR, AR en MR solutions
 • BIM
 • Realty Capture
 • Digitalisering & 3D printing

WIE ZIJN WIJ

Het LAB is onderdeel van Hogeschool Inholland. Het is in mei 2020 opgezet vanuit het cluster BBE (Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwmanagement & Vastgoed) en is gevestigd op de campus Inholland Alkmaar. De initiators en trekkers van het lab zijn Joost Weijers en Ramon Vlaar. Beiden hebben sterkte achtergrond in-, ervaring met- en passie voor digitalisering van de bouw. Hiernaast participeren elk schooljaar diverse studenten van de opleidingen bouwkunde, civiele techniek en bouwmanagment & vastgoed met passie voor digitalisering in dit lab.  

Het team

Donny Hoogendorp

Student assistent

Teun Seijs

Student assistent

Joost Weijers

Oprichter

Ramon Vlaar

Oprichter

nl_NLNL