3d bag project

BIM/GIS

De BAG3D is een dataset aangeboden dat gegenereerd en onderhouden wordt door de TUdelft. In deze dataset kan men de geometrie van de gebouwen van Nederland vinden op volumestudie niveau. Deze dataset is, simpel gezegd, gegenereerd op basis van de puntdata afkomstig van het AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland), waarbij doormiddel van het extrapoleren van de puntdata, de geometrie gegenereerd wordt. Vanuit het Digital Discovery Lab is gekeken naar manieren waarop de data beschikbaar gesteld kan worden als ‘native’ geometrie in Revit. Hierbij is gekeken naar zowel de bruikbaarheid van het CityJson-formaat als het OBJ-formaat. Doormiddel van het visueel script-programma Dynamo zijn beide bestandformaten met elkaar vergeleken met als doel de dataset zo optimaal als mogelijk te utiliseren in Revit. Het uitgangspunt voor dit onderzoek was dan ook om de geometrie zoveel als mogelijk in lod2.2 beschikbaar te krijgen waarbij de metadata als parameters aan de verschillende objecten kan worden toegevoegd. De uitdagingen die wij hierbij zijn tegengekomen worden verder op deze pagina uiteengezet.

Waarvoor wil je de data gebruiken?

Visualiseren

De geometrie van de BAG3D kan, indien bruikbaar in Revit, goed gebruikt worden ten behoeve van het maken van visualisaties. Hierbij is het wel belangrijk dat de materialen van de geometrie veranderd kan worden. Dit is dan ook als uitgangspunt vastgesteld ten behoeve van dit onderzoek.

Analyseren

De data van de BAG3D kan, indien bruikbaar in Revit, gebruikt worden ten behoeve van het uitvoeren van (stedenbouwkundige) analysen. Deze analysen kunnen dan in Revit worden uitgevoerd (d.m.v. bijvoorbeeld filter, schedules etc.) of in externe programma’s zoals bijvoorbeeld Dynamo (Visual Scripting) of Grasshopper (Visual Scripting). Hierbij is het belangrijk dat de gebouwen als aparte families worden geimporteerd en dat de metadata is toegevoegd. Op deze manier kun je ook andere datasets koppelen aan de objecten en de objecten apart van elkaar binnenhalen binnen andere software.

Communiceren

In de BIM-wereld wordt veelal gecommuniceerd doormiddel van het IFC-formaat. Het is daarom ook belangrijk dat de objecten individueel als ifc object geexporteerd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om te communiceren doormiddel van de objecten. Dit was dan ook een belangrijk uitgangspunt ten behoeve van dit onderzoek.

Genereren

Op basis van de geometrie vanuit de BAG3D kan het nuttig zijn om ook weer nieuwe geometrie te genereren. Hierbij hebben we gesteld dat het daarom nuttig zou kunnen zijn als je de geometrie ook zou kunnen aanpassen.

Bevindingen en resultaten

De bevindingen van dit onderzoek zijn terug te vinden in de powerpointpresentatie in de knowledgebase. Naast deze powerpoint presentatie zijn
ook de gemaakte scripts te downloaden zodat zelf gekeken kan worden hoe het
geheel zich heeft vormgegeven.

nl_NLNL