AI ALS ONTWERPHULPMIDDEL IN HET ONDERWIJS​

Generative design​

Dit project richt zich op het verkennen van de mogelijke toepassingen van AI in de Bouwkunde opleiding. In een snel veranderende wereld waar dagelijks grote innovatieve stappen worden gezet, is het van essentieel belang om niet achter te blijven. Met de introductie van ChatGPT kwam de voortgang op het gebied van AI in een stroomversnelling. Daarom heeft het dd-lab besloten een project uit te werken waarin onderzocht wordt welke potentie AI heeft binnen de Bouwkunde opleiding.

Het brede scala aan toepassingen van AI heeft geleid tot de uitwerking van verschillende aspecten in dit project, waaronder het ontwerpen van een logo, het analyseren van opdrachten, het creëren van documentopmaak en het renderen van 2D-beelden met behulp van een afbeelding-naar-afbeeldingmodel.

Voor dit project word gebruik gemaakt van verschillende AI-modellen, zoals ChatGPT, Midjourney, StableDiffusion, Adobe Firefly en PromeAI. Om het gebruik van AI zo toegankelijk mogelijk te maken, is er zo veel mogelijk gekozen voor gratis modellen. Daarnaast zijn vanuit het dd-lab handleidingen en instructievideo’s ontwikkeld, zodat het implementeren van AI eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Een van de tools die binnen dit project wordt gebruikt, zal worden ingezet bij het eerste project van het eerste jaar van de Bouwkunde opleiding aan Inholland Alkmaar en Haarlem, wellicht is dit slechts het begin. 

Kick off van het project

Na succesvolle afronding van een project begon men te oriënteren op een nieuw project. Door talloze YouTube-video’s en LinkedIn-berichten die beschikbaar zijn op het internet was AI in de architectuur een bekend begrip geworden. Bovendien had het DD-lab al geëxperimenteerd met AI-tools zoals DALLE2 en ChatGPT.

Het was echter essentieel dat het nieuwe project een duidelijk doel had. Dat doel werd het toepassen van AI in het onderwijs, omdat het onderwijs de juiste tools wil aanreiken aan toekomstige ingenieurs. Deze ingenieurs moeten immers voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Toepassingen van AI

Eerste presentatie van het project

Tijdens de thema middag van het DD-lab werd voor het eerste dit project gepresenteerd. Hierin werden alle toepassingen die tijdens het project zijn uitwerkt laten zien. Ook werd er interactief een realistisch beeld gegenereerd door de deelnemers op basis van een schets in de PowerPoint.

Deze kunt u downloaden uit de knowledgebase door op de onderstaande link te klikken:

 

Instructies

In de knowledgebase zijn diverse instructies voor het toepassen van AI in het ontwerpproces.

Klik op de onderstaande link om deze instructies te bekijken in de knowledgebase:

Uitwerking van een eerstejaarsproject

Als ware test is het eerste project van de bouwkunde opleiding uitgewerkt met behulp van AI. Het uitgewerkte fasedocument dient als showcase om te laten zien wat er mogelijk is met de tool maar ook als handleiding, alle tool en prompts voor het resultaat zijn namelijk gegeven. 

nl_NLNL