Data 2 Desk

workflow

Voor dit project is een verkenning gedaan naar mogelijkheden waarbij open datasets gebruikt kunnen worden om zo een bestaande situatie te creëren in het programma Revit. Hierbij is gekeken welke stappen genomen en geautomatiseerd kunnen worden om zo de geometrie als ‘native’ elementen te kunnen gebruiken en bewerken. De bestaande situatie kan, doormiddel van het ‘native’ maken van de geometrie, vervolgens gebruikt worden ten behoeve van verdere analysen en evaluatie van een bepaald project gebied. De tutorials op deze webpagina nemen u mee door de opgezette werkwijze die naar aanleiding van deze verkenning is opgezet.

Waarom automatiseren?

Een van de redenen kan zijn omdat automatisering maakt het mogelijk om met betere oplossingen te kunnen komen in de tijd die je hebt. Dit omdat je doormiddel van automatisering meer tijd kunt vrijspelen voor de essentie van de opgave in plaats van dat je tijd kwijt bent aan allerlei randzaken.

Door de randzaken te automatiseren kan veel tijd worden bespaard.

  • Een andere belangrijke reden om processen te automatiseren is om inzicht te verkrijgen in Kritische Prestatie Indicatoren.
  • Door geautomatiseerde werkprocessen kan meer data gehaald en geëvalueerd worden uit  werkzaamheden wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt.  Het wordt namelijk makkelijker om op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken en de kans op fouten wordt hierdoor  kleiner.

 

De benodigde programma's

Goed gereedschap is het halve werk!

Zo is dit ook bij ETL-workflows. Er is geen enkel programma dat een one solution fits all –deal aanbiedt.Eerder is het zo dat elk softwarepakket sterk is een bepaalde aspecten.

Bij het samenstellen van een ETL-workflow probeer je de verschillende softwarepakketten te waarderen op hun sterke punten en minder sterke punten.

Tutorials

Er zijn diverse instructie filmpjes geüpload in de knowledge base, deze zijn voor iedereen beschikbaar.

De Flowchart

Voor het gehele project is een flowchart vervaardigd waarin iedere stap is weergegeven voor de diverse processen die doorlopen zullen worden.

nl_NLNL