Gamification

Gamification statisch bepaalde constructies

Momenteel zijn wij in volle gang bezig met een project betreffend Gamification. Voor dit project is er gekozen om te kijken naar de mogelijkheden van een statisch bepaalde constructie in een game vorm. In de afgelopen jaren dienen eerstejaars studenten een maquette te maken om de constructie die zij ontworpen hebben te simuleren. Wij willen dit omzetten naar een game omgeving, waarbij iedere student de game kan runnen. Het voornaamste doel hierin is dat studenten leren hoe diverse constructies werken en hoe zij een constructie in balans kunnen maken. 

24-02-2021

Het project is gestart en de eerste stappen zijn gezet om aan de slag te gaan in een game Engine. In deze eerste weken hebben wij aller eerst besloten met welke engine wij te werk zouden gaan. Uiteindelijk is Unreal hierbij als prettigste naar voren gekomen. In de vervolg stappen zullen wij ook gebruik maken van blueprinting in Unreal en wordt er nog geen gebruik gemaakt van C++.  

Hiernaast zijn wij in deze periode bezig geweest met de basics begrijpen van Unreal en een basis op te zetten voor de game. Gezien studenten uiteindelijk hun eigen constructie moeten kunnen plaatsen is dit een belangrijk onderdeel om mee te starten. Om dit in de basis werkend te hebben is in eerste instantie dit principe uitgevoerd op het plaatsen van wanden en vloeren. Uiteindelijk heeft deze periode de volgende resultaten geleverd. 

Platform


Voor het maken van de game is er gekeken naar twee grote game engines. Beide engines zijn uitgeprobeerd waarbij voornamelijk gekeken werd naar het gemak van de engine zelf.

·        Unreal engine 4

·        Unity

Status

21-04-2021

Het project heeft al diverse vorderingen gemaakt in de afgelopen 2 maanden. Niet alleen is er aan de functionaliteiten gewerkt maar zijn ook een aantal eerstejaars bouwkunde studenten bij het project betrokken. 4 Enthousiasten studenten van zowel Alkmaar als Haarlem hebben hun eigen inbreng kunnen geven in het project. Uiteindelijk is het bedoelt voor eerstejaars studenten, en wie kan er nou beter vertellen wat belangrijk is dan zij zelf! Aan de hand van deze studenten is er besloten waarop verder gewerkt wordt en waar prioriteit gegeven wordt.

Hiernaast is er in deze periode voornamelijk gewerkt aan de user interface van de game. Enkele functionaliteiten zijn nog niet beschikbaar, maar zijn wel al in de user interface gezet zodat dit een later moment makkelijker toegevoegd kan worden.

Status

In progressie

Plannen

Meer weten?

Wil je meer te weten komen over dit project of zou jij ook graag wat willen inbrengen. Neem dan gerust contact met ons op!

nl_NLNL