seriematige woningbouw

Generatief ontwerp

Stedenbouwkundigen dienen kennis te hebben van en inzicht te hebben in ‘de werking van ruimte’ (Zuidema, 2018). Het is hierbij van essentieel belang dat er voldoende inzicht verkregen wordt vanuit gemaakte ontwerpen om zo tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Automatiserende algoritmes, zoals toegepast bij Generatief Ontwerp-werkwijzen kunnen mogelijk uitkomst bieden om sneller meer inzicht te verkrijgen van een bepaalde ontwerpruimte. Het is hierbij van belang om te inventariseren uit welke onderdelen een Generatief Ontwerp-werkwijze bestaat en hoe een dergelijke werkwijze vormgegeven kan worden om zo, indien mogelijk, sneller meer inzicht verkregen kan worden in bepaalde ontwerpruimten.

Filosofie achter generatief ontwerp

Generatief Ontwerpen’ is een werkwijze waarbij een computer, doormiddel van vooropgezette algoritmes, ontwerpen genereert en rangschikt zodat een ontwerper deze uitkomsten kan evalueren om zo de ontwerpruimte te verkennen van een bepaald project gebied.

ONDERDELEN STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Ten behoeve van het opstellen van een ‘generator’-algoritme voor een stedenbouwkundig plan dient gekeken te worden naar de vorm van het stedelijk patroon. Deze vorm is onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  1. Straatnetwerk
  2. Straatblokken
  3. Percelen
  4. Gebouwen

Knowledgebase

Het stageverslag, Revit bestand en Dynamo script van dit project zijn beschikbaar gesteld om te downloaden. 

opstellen van een ‘generator’-algoritme voor een stedenbouwkundig plan

Straatnetwerk

Het straatnetwerk kan ingedeeld worden conform een aantal ordeningsprincipes. Ieder netwerk presteert anders. Er is niet een almachtig straatnetwerk dat goed scoort op al deze vlakken. Daarentegen dient maatwerk en monitoring te worden toegepast om te kunnen bepalen wel straatnetwerk het beste is voor iedere specifieke situatie.

 

Straatblokken

Onafhankelijk van welk straatnetwerk gekozen wordt, kan gesteld worden dat de resulterende straatblokken onder te verdelen zijn in Convex-polygonen en Concave-polygonen. Ten behoeve van het opstellen van een ‘generator’-algoritme voor een stedenbouwkundig plan dient er nagedacht te worden hoe om te gaan met deze twee typen straatblokken. Hierbij dient verder onderzocht te worden hoe harmonisatie te vinden in een dergelijk ‘generator’-algoritme ten behoeve van deze twee typologieën.

Percelen

Bij het opstellen van een algoritme ten behoeve van de percelen dient men goed na te gaan welke afhankelijkheid maatgevend is ten behoeve van datgeen wat gegenereerd dient te worden. Hierin kan gekozen worden voor een geometrisch systeem waarbij de geometrie van het gebouw afhankelijk is van de geometrie van het perceel of dat de geometrie van het perceel afhankelijk is van de geometrie van het gebouw. De te toetsen variabele invoeren van het geometrische systeem zijn uiteindelijk maatgevend voor het type afhankelijkheid in de geometrie van de percelen.

Gebouwen

Voor het opzetten van een ‘generator’-algoritme ten behoeve van het genereren van gebouwen is er veel keuze in zowel gebouwtypologie als de modificatie van de typologieën. Om te kunnen itereren over meerdere typologieën dient de kavelgeometrie maatgevend te zijn aan de gebouwgeometrie. De modificatie van de gebouwtypologieën zijn daarbij secundaire bewerkingen die als optimalisatie toegevoegd kunnen worden om zo meer ontwerpruimte te kunnen verkennen.

nl_NLNL