herstel geveldelen

Amsterdamse geveltop

In dit project wordt onderzoek gedaan hoe nieuwe digitale ontwerp- en maaktechnieken ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan restauratie- en renovatie projecten. Het project betreft een incomplete historische Amsterdamse geveltop waarvoor onderzocht wordt hoe de stukken zowel gereproduceerd als gereconstrueerd kunnen worden. Vervolgens wordt gekeken in welke mate nieuwe maaktechnieken, zoals 3d printing, ingezet kunnen worden om de fysieke stukken te produceren of te herstellen.

In samenwerking met

Het gevelproject wordt vanuit onze participatie als InHolland gedaan in het Bouwlab R&Do. Het BouwLab is gevestigd in Haarlem en is een inovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken.

“BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband.”

Bezoek de website van het BouwLab R&Do hier.

Hoe het is begonnen

Het begon allemaal naar aanleiding van een nieuwsbericht van NOS. Hierin stond beschreven dat de Gemeente Amsterdam gevelstenen gratis aanbod. Hierbij diende de aanvrager met een goede reden de gevelstukken te willen gebruiken. Vanuit InHolland is er een aanvraag gedaan om een van de gevelelementen te gebruiken in het onderwijs.

In de motivatiebrief is aangeven dat, en hoe, wij het gevelelement willen gebruiken in ons onderwijs. Omdat wij het belangrijk vinden dat de toekomstige generatie bouwkundigen leert hoe het verleden op een goede manier bewaard kan blijven.

De deadline voor indienen was in december 2019 en de voorlopige uitslag kwam in februari 2020 via mail. Er was enorm veel belangstelling voor de gevelelementen en het duurde lang voordat de gemeente met een reactie kwam. De gemeente Amsterdam heeft met alle potentiële toewijzingen een gesprek gevoerd waarin aanvullende vragen zijn gesteld. Op basis van dit gesprek, en divers mailcontact, hebben we uiteindelijk op 19 mei 2020 de officiële toezegging gekregen dat we het gevelelement toegewezen hebben gekregen.

Op 2 juli 2020 hebben docenten van InHolland het gevelelement mogen ophalen in het depot in Amsterdam en was deze vanaf dat moment in ons bezit.

Het gevelelement

Bovenstaand zijn de geveldelen van de geveltop te zien.

De roadmap

De stukken gaan voor diverse technieken gebruikt worden die hierna in het onderwijs gebruikt zouden kunnen worden. Hier spreken wij dan over zowel het digitaal reproduceren als het digitaal reconstrueren.

Voor het gehele project is er een flowchart gemaakt waar elke stap weergegeven is voor de diverse processen die doorlopen zullen worden.

Digitale reproductie

na de inventarisatie van de randvoorwaarden.  is er gekeken naar de mogelijkheden van digitale reproductie. Hierbij is er gekeken naar verschillende technieken. Er is van zowel laserscanning als photogrammetry gebruik gemaakt om een van de brokstukken digitaal te reproduceren.

Hierbij is het doel altijd geweest dit voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom is er gewerkt met zoveel mogelijk open source software pakketten.

Set-up voor photogrammetry

Voor photogrammetry hebben wij in verschillende opstellingen gewerkt om te kijken of hier een verschil in te zien is in de uiteindelijke mesh.

Naast de opstelling hebben wij ook gekeken naar de diverse instellingen van de camera en waar allemaal op gelet dient te worden bij het maken van de foto’s. De informatie die wij hebben vervaardigd hebben wij in deze korte video samengevat.

van foto's naar Mesh

Na het maken van de foto’s zijn deze niet automatisch een mesh. Hier hebben wij software voor nodig die dit voor ons kan doen. Wij hebben diverse programma’s uitgetest en zijn uiteindelijk op de software ‘Meshroom’ uitgekomen. Deze software is erg makkelijk in gebruik en is voor vrijwel iedereen toegankelijk. Het programma en de diverse problemen waartegen wij aan zijn gelopen hebben wij in deze video samengevat.

Van open naar gesloten 3D mesh

Om ons digitale model zo goed mogelijk te vergelijken zijn wij ook gaan kijken naar de diverse 3D print mogelijkheden. Gezien wij niet het gehele brokstuk in een keer willen printen hebben wij een sectie gemaakt van het brokstuk. Nadat wij dit gedaan hebben was het model alleen niet meer gesloten en kon deze niet geprint worden. Om dit op te lossen hebben wij ‘Blender’ gebruikt. In deze korte video zijn de stappen te zien die wij hebben doorlopen op dit weer een gesloten mesh te maken.

Digitale reconstructie

De volgende stap DD-lab aan zal werken is het digitaal reconstrueren. Dit kan in diverse degradaties gedaan worden. Aller eerst zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor het al gedigitaliseerde brokstuk.

Hierbij wordt er zoveel mogelijk gelet op detail en op de mogelijkheid om bewerkingsslagen die normaal met de hand zouden gebeuren in een digitale omgeving over te brengen.

nl_NLNL