Inholland Formula

Digital twin

Het doel van dit project was het ontwikkelen en vastleggen van een efficiënte werkwijze om te komen tot een Digital Twin, van zowel bestaand als nieuw te ontwerpen stedelijk gebied en infrastructuur waarin een virtuele rijsimulatie kan worden gedaan. De opdracht heeft geresulteerd in een bruikbare vastgelegde werkwijze voor studenten, docenten en geïnteresseerde bedrijven hoe te komen tot een digitale rijsimulatie die gebruikt kan worden voor diverse ontwerp validaties.

 

De Flowchart

Voor het gehele project is een flowchart vervaardigd waarin iedere stap is weergegeven voor de diverse processen die doorlopen zullen worden.

Over het project

Binnen deze casus is o.a. gekeken welke open-data bronnen geschikt waren om bestaande context te digitaliseren en welke aanvullende stappen genomen moesten worden om te komen tot digitale representatie van een werkelijke omgeving. Omdat verschillende methoden leiden tot verschillende resultaten is een matrix gecreëerd waarin zichtbaar is welke routes leiden tot welke eindresultaten en wat daarbij de trade-offs zijn in relatie tot de kwaliteit en prestatie van de rijsimulatie. Verder is gekeken hoe de nieuwe geometrie voor zowel gebouwen als wegen geïntegreerd konden worden in de simulator.

De Alkmaarse binnestad

Bovenstaand is een schermopname van het circuit te zien.

Rijsimulatie

Voor de uiteindelijke track zijn er diverse databronnen gebruikt. De uiteindelijk weg waarop gereden wordt is zelf gemodelleerd. De omgeving vlak langs de weg is met een zo hoog mogelijk detail niveau weergegeven. De achtergelegen wegen engebouwen zijn van een lager detailniveau. Dit zorgt voor diepte in de track, maar gelijktijdig een hoog visueel beeld in de voorgrond.

nl_NLNL